You are here

Kanalizacja Wilanów-Powsin 5,2 km


Realizacja przedmiotowego zamówienia ma na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo – gospodarcze z południowych terenów dzielnicy Wilanów tzn. Powsina, Latoszków, Kępy Latoszkowej. Kanalizacja będzie zlokalizowana w następujących ulicach: Prętowej (odc. od projektowanej studni S5 do ul. Ruczaj), Ruczaj, Rosochatej, Przyczółkowej, Przekornej i Potułkały. Na trasie kanalizacji zlokalizowane będą 4 przepompownie ścieków.