You are here

Kanalizacja z 4 przepompowniami

TEMAT: Budowa sieci kanalizacyjnej w Warszawie przy ul. Prętowej, Ruczaj, Rosochatej, Przyczółkowej, Przekornej, Potułkały, na terenie Dzielnicy Wilanów z podziałem na etapy


MIEJSCE: ul. Prętowa, Ruczaj, Rosochata, Przyczółkowa, Przekorna, Potułkały w Warszawie


ROK: 2017-2021


ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna


ZAKRES PRAC:


Etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej


Etap II - wykonanie robót budowlanych, tj. kanalizacji sanitarnej z rur PP DN 400, 315, 250, 200, PVC DN160, polimerobetonowych przeciskowych DN 300, 200 oraz kanału tłocznego z rur PE Dz 280x16,6mm, 160x9,5mm, o łącznej długości sieci wraz z odcinkami sieci ok. 7 km, odprowadzającej ścieki bytowo – gospodarcze z południowych terenów dzielnicy Wilanów tzn. Powsina, Latoszków, Kępy Latoszkowej. Na trasie kanalizacji zlokalizowane będą 4 przepompownie ścieków o wydajnościach:
Pompownia "Prętowa" 262,8 m3/h
Pompownia "Rosochata" 244,8 m3/h
Pompownia "Zakamarek" 223,2 m3/h
Pompownia "Powsin" 81 m3/h