You are here

Kanalizacja z 4 przepompowniami

TEMAT: Budowa sieci kanalizacyjnej w Warszawie przy ul. Prętowej, Ruczaj, Rosochatej, Przyczółkowej, Przekornej, Potułkały, na terenie Dzielnicy Wilanów z podziałem na etapy


MIEJSCE: ul. Prętowa, Ruczaj, Rosochata, Przyczółkowa, Przekorna, Potułkały w Warszawie


ROK: 2017-2021


ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna


ZAKRES PRAC:


Realizacja przedmiotowego zamówienia ma na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo – gospodarcze z południowych terenów dzielnicy Wilanów tzn. Powsina, Latoszków, Kępy Latoszkowej. Na trasie kanalizacji zlokalizowane będą 4 przepompownie ścieków o wydajnościach:
Pompownia "Prętowa" 262,8 m3/h
Pompownia "Rosochata" 244,8 m3/h
Pompownia "Zakamarek" 223,2 m3/h
Pompownia "Powsin" 81 m3/h