Budowa Kanalizacji Mokotów

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z posesji zlokalizowanych przy ulicach Batalionu AK „Bałtyk” i Dywizjonu AK „Jeleń” w Dzielnicy Mokotów w Warszawie wraz z przyłączami. Sieć wykonana jest z rur kamionkowych DN 200-500, odcinki boczne do posesji z rur PVC 160-200.W ramach innego zlecenia mamy do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody użytkowej, dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych „Wiślany Mokotów” etap V.Kanalizacja deszczowa odprowadzana jest do sytemu rozsączającego na wewnętrznych patiach. Kanalizacja sanitarna odprowadzana jest do istniejącej i wykonywanej kanalizacji miejskiej.

Czytaj więcej

Kanalizacja Wilanów-Powsin 5,2 km

Realizacja przedmiotowego zamówienia ma na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo – gospodarcze z południowych terenów dzielnicy Wilanów tzn. Powsina, Latoszków, Kępy Latoszkowej. Kanalizacja będzie zlokalizowana w następujących ulicach: Prętowej (odc. od projektowanej studni S5 do ul. Ruczaj), Ruczaj, Rosochatej, Przyczółkowej, Przekornej i Potułkały. Na trasie kanalizacji zlokalizowane będą 4 przepompownie ścieków.

Czytaj więcej

Kanalizacja i Tłocznia P7

Przedmiotem zamówienia jest: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Puławskiej, ul. Klarnecistów, ul. Kapeli, ul. Kobzy, ul. Gajdy, ul. Farbiarskiej w Warszawie, w Dzielnicy Ursynów z podziałem na Zadania. Zadanie 1:Wykonanie pompowni ścieków P7 o wydajności 39l/s, kanałów tłocznych D 250 L 1459 m, kanalizacji sanitarnej Dn 0,2 L ca 1218 m, Dn 0,4 L 98,87 m, Dn 0,3 L 35,58 m, przewodu wodociągowego Dn 100 L 253 m w ulicach: Klarnecistów na odcinku od ul. Kobzy do ul. Drumli – studnia S 35, Kapeli, Kobzy, Gajdy, Farbiarskiej, Puławskiej i…

Czytaj więcej

PLK Otwock – Dęblin

Inwestor : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Generalny Wykonawca : Budimex Budownictwo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz Ferrovial Agroman S.A. Budimex Budownictwo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz Ferrovial Agroman  S.A. Termin realizacji : 30.10.2017  do 01.09.2020 Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850” – Zamówienie Częściowe A – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock – Pilawa Zakres kontraktu…

Czytaj więcej