You are here

Kąty Grodziskie na Warszawskiej Białołęce


Poprawa układu drogowego w dzielnicy Białołęka – rozbudowa drogi powiatowej Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska – ul. Berensona w Warszawie.

LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska – ul. Berensona w Warszawie.
CZAS TRWANIA INWESTYCJI: 2023-2025
ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
ZAKRES PRAC:
- rozbudowa odcinka ul. Kąty Grodziskie o długości ok 1.7 kilometra tj. utworzenie drogi kategorii Z (zbiorcza), obustronnych chodników, budowa przystanków autobusowych, budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych, oświetlenia oraz odwodnienia drogi. Inwestycja zakłada również przebudowę istniejacej infrastruktury uzbrojenia terenu, budowę pompowni wód deszczowych oraz rozbudowę dwóch skrzyzowań;
- budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kąty grodziskie DN 0,2/0,16 L ca 739,77 m na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy;