You are here

Rondo Szybka/Wschodu Słońca Warszawa


Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi gminnej
– ul. Wschodu Słońca w rejonie skrzyżowania z ul. Szybką w Warszawie – obiekt budowlany kategorii IV, XXV. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych z obrębu 2-07-21, jednostka ewidencyjna: 146517_8, na terenie Dzielnicy Włochy, m.st. Warszawy.

Zakres zamierzenia budowlanego dotyczy rozbudowy odcinka drogi gminnej polegającej na zmianie geometrii połączenia istniejącej jezdni z nowo wybudowanym rondem odcinka drogi gminnej ul. Wschodu Słońca (dawniej ul. Popularnej).