You are here

Remont ulicy Lipkowskiej w Górze Kalwarii


Nazwa zadania:  Remont ul. Lipkowskiej w Górze Kalwarii”
Nazwa Zamawiającego: Gmina Góra Kalwaria

Zakres inwestycji obejmuje sfrezowanie obecnej nawierzchni i wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego i wykonaniu chodnika z betonowej kostki brukowej.
Długość remontowanej nawierzchni to 1587,6 m, o szerokości od 4,5 do 6m.
Prace zostaną zrealizowane jeszcze w 2023 roku!