You are here

Kanalizacja Mokotów

TEMAT: Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. 14 KDD, 15 KDD, 9 KDL, 9 KUL od ul. Batalionu AK „Bałtyk” do ul. Ananasowej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy


MIEJSCE: ul. 14 KDD, ul. 15 KDD, ul. 9 KDL, ul. 9 KUL w Warszawie


ROK: 2019-2020


ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna


ZAKRES PRAC: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z posesji zlokalizowanych przy ulicach Batalionu AK "Bałtyk" i Dywizjonu AK "Jeleń" wraz z przyłączami. Sieć wykonana jest z rur kamionkowych DN500 o długości ok. 800 m, odcinki boczne do posesji z rur PVC 160-200 o łącznej długości 220 m.