You are here

Kanalizacja ul. Życzliwa

Przedmiotem opracowania jest wykonanie  sieci kanalizacji ogólnospołecznej fi 0,40 m i 0,30 m w ulicy Życzliwej wraz z odcinkami sieci od kanału ulicznego do granic nieruchomości w Warszawie w Dzielnicy Białołęka na działkach ewidencyjnych nr 120/3, 35/1, 29/3, 35/3, 34/1, 33, 32/3, 32/2, 30/4 z obrębu 4-06-27