You are here

Kanalizacja ul. Życzliwa

TEMAT: Budowa kanału ogólnospławnego z odcinkami sieci w ulicy Życzliwej w Warszawie Dzielnicy Białołęka

MIEJSCE: ul. Życzliwa w Warszawie

ROK: 2017

ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

ZAKRES PRAC: Przedmiotem zamówienia było wykonanie sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą mikrotunelingu z rur kamionkowych przeciskowych DN400 i DN300 wraz z odcinkami sieci od kanału ulicznego do granic nieruchomości z rur kielichowych PVC Dz 160 mm