You are here

ul. Nowoinżynierska w Pruszkowie

TEMAT: Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej w Pruszkowie

MIEJSCE: ul. Nowoinżynierska, ul. Elektryczna w Pruszkowie

ROK: 2022-2023

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Pruszków

ZAKRES PRAC:

Budowa jezdni ul. Nowoinżynierskiej (ok. 630 m) i ul. Elektrycznej (ok. 335 m), chodników, peronów przystankowy, jednokierunkowej i dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych i publicznych, skrzyżowania z drogą powiatową nr 3112W ul. Promyka i przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 760 ul. Waryńskiego, sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz wylotem do rzeki Utraty, sieci oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

Budowa drogi gminnej 1KDZ o długości około 95 m wraz z budową mostu przez rzekę Utratę w Pruszkowie, jednostronnego chodnika wzdłuż drogi gminnej oraz odcinków chodnika w obrębie skrzyżowania z DW718, fragmentu dwukierunkowej ścieżki rowerowej w obrębie skrzyżowania z DW718, sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, rozbiórka i budowa sieci gazowej – usunięcie kolizji.

Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Mostową i ul. 3 Maja w Pruszkowie o długości około 169 m, obustronnego chodnika, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych, skrzyżowania z drogą gminną ul. 3 Maja i drogą gminną ul. Mostową, sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego.