You are here

Kanalizacja Szeligowska Warszawa


Nazwa: BUDOWA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ WRAZ Z ODCINKAMI SIECI W UL. SZELIGOWSKIEJ NA TERENIE DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY – Etap 5B
Zamawiający: MPWiK Warszawa
Termin umowny do 13.12.2024r.
Sieć kanalizacji z rur kamionkowych DN500 i DN400 o długości kanału głównego ok. 459m z 19 przykanalikami.
Sieć budowana w dzielnicy Bemowo w pobliżu budowy nowej stacji metra Chrzanów, ulicy Nowoczłuchowskiej i kilku inwestycji deweloperskich na głębokości od 4,40 do 5,19 m p.p.t.