You are here

Budowa ul. Tawułkowej Warszawa


Budowa ul. Tawułkowej o długości 900 m. nawierzchnia asfaltowa o szerokości 6 m, chodnik z płyt betonowych o szerokości 2,5 m, wykonanie odwodnienia, budowa oświetlenia, budowa kanału technologicznego, usunięcie kolizji elektroenergetycznych, usunięcie kolidujących naniesień.