You are here

Kanalizacja deszczowa w Chyliczkach

TEMAT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki”


MIEJSCE: ul. Leśna i Długa w Chyliczkach/Konstancinie-Jeziornie


ROK: 2022


ZAMAWIAJĄCY: FAL-BRUK Sp. z o.o.


ZAKRES PRAC: Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 2814W polegająca na wykonaniu wpustów drogowych wraz z siecią kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe za pośrednictwem zbiorników retencyjnych do rzeki Jeziorki, pompowni i osadników oraz częściowe odtworzenie konstrukcji jezdni z ułożeniem nowej nawierzchni.