You are here

ZSiT przy ul. Mikkego

TEMAT: Przebudowa dróg wewnętrznych oraz przyłącza wodociągowego na terenie Zakładu Sprzętu i Transportu przy ul. Mikkego 4 w Warszawie, Dzielnica Śródmieście

MIEJSCE: Zakład Sprzętu i Transportu przy ul. Mikkego 4 w Warszawie

ROK: 2022-2023

ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

ZAKRES PRAC:

Zadanie 1. Budowę przyłącza wodociągowego w ul. Mikkego wraz z instalacją wodociągową na terenie Zakładu Sprzętu i Transportu przy ul. Mikkego 4 w Warszawie.

Zadanie 2. Przebudowę dróg wewnętrznych na terenie Zakładu Sprzętu i Transportu przy ul. Mikkego 4 w Warszawie.