You are here

Kanalizacja deszczowa i system rozsączający

TEMAT: Wykonanie sieci sanitarnych i przyłączy Wiślany Mokotów Etap 5


MIEJSCE: ul. Batalionu AK „Bałtyk”, ul. Dywizjonu AK „Jeleń” w Warszawie


ROK: 2019-2020


ZAMAWIAJĄCY: BUDIMEX S.A.


ZAKRES PRAC: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 300 m z rur PVC o średnicy DN500 i DN400, systemu rozsączającego na wewnętrznych patiach oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych.