You are here

Wodociąg i kanalizacja Zakłady Ursus

TEMAT: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie po byłych Zakładach Mechanicznych Ursus, w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy


MIEJSCE: teren po byłych Zakładach Mechanicznych Ursus w Warszawie


ROK: 2020 - 2022


ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna


ZAKRES PRAC: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie po byłych Zakładach Mechanicznych Ursus, w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z podziałem na Zadania i Etapy:


Zadanie 1:


Etap I - Budowa przewodu wodociągowego DN250 w ul. 8 KD-L oraz Posag 7 Panien do wysokości ul. 43 KD-D w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy


Etap II - Budowa przewodu wodociągowego DN250 w ul. 22 KD-L oraz ul. Posag 7 Panien od wysokości ul.43 KD-D do połączenia z ul.22 KD-L w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy


Etap III - Budowa przewodu wodociągowego DN250-200 w ul. Gierdziejewskiego 38 KD-D, 39 KD-D, 40 KD-D oraz w ul. Posag 7 Panien w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy


Zadanie 2:


Etap I - Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego Ø800 w ul. Orłów Piastowskich, ul. Rakuszanki i ul. Warszawskiej wraz z przełączeniem do niego istniejących kanałów i przyłączy sanitarnych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy


Etap II - Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego Ø800 – 300 w ul. Warszawskiej, Gierdziejewskiego i Posagu 7 Panien wraz z przełączeniem do niego istniejących kanałów i przyłączy sanitarnych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.


 


W sumie wybudowano przewód wodociągowy z żeliwa sferoidalnego DN250 o dł. ok. 1,8 km, DN200 ok. 1 km, DN150÷80 łącznie ok. 90 m oraz kanalizację sanitarną z rur żelbetowych Ø800 o dł. ok. 737 m, Ø600 o dł. ok. 246 m, Ø500 o dł. ok. 282 m, Ø400 o dł. ok. 124 m, z rur kamionkowych w zakresie średnic Ø400-250 o dł. ok. 250 m wraz z przykanalikami z rur PVC Ø160.