You are here

Projekt sieci kanalizacji i pompowni

TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Jerozolimskich i w ul. Żywieckiej, wraz z odcinkami sieci, budową pompowni ścieków oraz przewodami tłocznymi- Warszawa, Dzielnica Ursus, z podziałem na zadania

MIEJSCE: Al. Jerozolimskie, ul. Żywiecka w Warszawie

ROK: 2020 - 2021

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

ZAKRES PRAC: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na Zadania i Etapy:

ZADANIE 1, Etap I

Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją powykonawczą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN 0,40 m L= 774,00 m odcinek ul. Starodęby - ul. Żywiecka w Warszawie Dzielnica Ursus w pasie drogi wojewódzkiej nr 719 Al. Jerozolimskie oraz DN 0,40 m L=4,5 m na terenie działki o nr ew. 65 z obrębu 2-11-15 wraz odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej DN 0,16 m L=38,50 m i DN 0,20 m L=132,50 m oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w celu realizacji robót budowlanych.

ZADANIE 2, Etap I

Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją powykonawczą na budowę kanału sanitarnego DN 0,20 m w Al. Jerozolimskich i w ul. Żywieckiej na odcinku od projektowanego kanału sanitarnego DN 0,40 m w Al. Jerozolimskich do wysokości posesji przy ul. Żywieckiej 9 na dz. nr ew. 74 z obrębu 2-11¬16 Lca 146 m, oraz na odcinku od dz. ew. nr 76 obręb 2-11-16 do dz. nr ew. 86/1 z obrębu 2-11¬-16 ul. Żywieckiej Lca 140 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 m Lca 77 m oraz budowa pompowni ścieków Q = 8,0 dm3/s przy ul. Żywieckiej wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,11m Lca 66 m oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w celu realizacji robót budowlanych.