You are here

Wodociąg i kanalizacja ul. Wawrzynowa

TEMAT: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Wawrzynowej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy


MIEJSCE: ul. Wawrzynowa w Warszawie


ROK: 2020 - 2021


ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna


ZAKRES PRAC: Przedmiotem prac jest budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Wawrzynowej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.


Zadanie 1:


Budowa sieci wodociągowej DN 100 mm L=252 m w ul. Wawrzynowej na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 200 mm w ul. Trakt Lubelski do hydrantu za ostatnim projektowanym przyłączem wodociągowym w rejonie posesji nr 16 w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.


Zadanie 2:


Budowa kanalizacji sanitarnej Ø 0,20 m L=278,5 m w ul. Wawrzynowej wraz z odcinkami sieci od kanału ulicznego do granic nieruchomości prywatnych w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.