You are here

Wodociąg ul. Wawelska

TEMAT: Przebudowa magistrali wodociągowej DN800 mm ze zmianą średnicy na DN600 mm w ul. Wawelskiej na odcinku od węzła istniejących magistral wodociągowych DN1200 mm w al. Wielkopolski i ul. Wawelskiej do węzła istniejących magistral wodociągowych DN760 mm w al. Niepodległości i DN400 mm w al. Armii Ludowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Ochota


MIEJSCE: ul. Wawelska w Warszawie


ROK: 2016-2017


ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna


ZAKRES PRAC: Przedmiotem zamówienia była przebudowa magistrali wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną powłoką cementową oraz zewnętrzną powłoką cynkowo-aluminiową DN800/600 o łącznej długości ok. 750 m, DN150 mm o długości ok. 370 m wraz z odwodnieniem DN200 mm i DN150 mm o długości ok. 94 m.