You are here

ulice Jutrzenki i Popularna

TEMAT: Budowa ul. Jutrzenki, zachodniego chodnika ul. Jutrzenki oraz chodnika łączącego ul. Jutrzenki z dojściem do stacji PKP Aleje Jerozolimskie. Budowa drogi publicznej gminnej na odcinku od projektowanego ronda w ul. Popularnej do ul. Jutrzenki. Budowa ul. Popularnej na odcinku od ul. Jutrzenki do Wiaduktu WKD w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.


MIEJSCE: ul. Jutrzenki, ul. Popularna w Warszawie


ROK: 2021


ZAMAWIAJĄCY: DANTEX Sp. z o.o.


ZAKRES PRAC:  1. Budowa ul. Jutrzenki na odcinku od skrzyżowania z ul. Szybką do działki nr. 7 o nawierzchni bitumicznej w pełnej konstrukcji dla KR3 o dł. 136 mb i szerokości jezdni 4,5-6,4 m wraz z budową chodnika zachodniego w ul. Jutrzenki, wjazdów, odwodnienia drogi z rur fi300 o długości 80 mb, oświetlenia ulicy oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

  2. Budowa drogi na odcinku od projektowanego ronda w ul. Popularnej do ul. Jutrzenki o nawierzchni bitumicznej w pełnej konstrukcji dla KR3 o dł. 183 mb i szerokości jezdni 6,4-9,5 m wraz z budową chodników, wjazdów, zatok postojowych, odwodnienia drogi z rur fi300 o długości 184 mb, oświetlenia ulicy oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

  3. Budowa ul. Popularnej na odcinku od ul. Jutrzenki do wiadukt WKD o nawierzchni bitumicznej w pełnej konstrukcji dla KR3 o dł. 580 mb i szerokości jezdni 7 m wraz z budową chodników, wjazdów, dwóch rond granitowych o średnicy zewnętrznej 14 mb, oświetlenia ulicy oraz zagospodarowanie terenów zielonych.