You are here

Rewitalizacja Rynku Węgrów

WKB wykonał przebudowę zachodniej część Rynku mariackiego w Węgrowie wraz z przebudową układu ulic. Wszystko pod nadzorem konserwatora zabytków