You are here

ul. Narutowicza w Ząbkach

TEMAT: Remont ul. Narutowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej


MIEJSCE: ul. Narutowicza w Ząbkach


ROK: 2019-2020


ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miasta Ząbki


ZAKRES PRAC: Budowa drogi o nawierzchni z masy bitumicznej wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych, skrzyżowania wyniesionego, chodników, miejsc postojowych i wjazdów o nawierzchni z kostki betonowej wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych. Budowa kanalizacji deszczowej z rur PP w zakresie średnic 315 mm – 800 mm o całkowitej długości 835 m.