You are here

ul. Polna w Chyliczkach

TEMAT: Budowa dróg gminnych - ul. Polnej na odcinku od ul. Urbanistów do ul. Moniuszki oraz fragmentu ul. Moniuszki na odcinku od ul. Polnej do ul. Wschodniej ( droga wojewódzka nr. 721 ) w miejscowości Chyliczki


MIEJSCE: ul. Polna w Chyliczkach


ROK: 2019


ZAMAWIAJĄCY: Gmina Piaseczno


ZAKRES PRAC:


- Prace rozbiórkowe istniejącego układu drogowego wraz z rozbiórką kolidujących ogrodzeń,


- Budowa kanalizacji deszczowej DN1000, DN500, DN400, montaż studni DN1200 oraz studni DN1500 o długości 438,5 m, wraz z przykanalikami DN200 i wpustami deszczowymi DN500,


- Wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z nawierzchnią bitumiczną – 2910,00 m2,


- Wykonanie nowej konstrukcji ciągów pieszo-rowerowych, chodników oraz wjazdów wraz z nawierzchnią z kostki betonowej – 2065,00 m2,


- Wykonanie nowej konstrukcji pobocza utwardzonego wraz z nawierzchnią z płyt ECO – 690,00 m2,


- Przebudowa podciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej,


- Budowa oświetlenia ulicznego,


- Przebudowa sieci nN wraz z budową nowych tras kablowych oraz budową nowych złączy kablowych,


- Budowa kanalizacji pod planowaną przebudowę sieci SN,


- Przebudowa infrastruktury teletechnicznej wraz z budową nowych tras kablowych oraz studni teletechnicznych,


- Budowa ogrodzeń posesji prywatnych w nowych lokalizacjach,


- Wprowadzenie stałej organizacji ruchu,


- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.