You are here

Przepompownia w Łajskach

TEMAT: Przebudowa przepompowni ścieków P22-1 zlokalizowanej przy ul. Nowodworskiej w Łajskach, na terenie gminy Wieliszew

MIEJSCE: ul. Nowodworska w Łajskach

ROK: 2022

ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

ZAKRES PRAC: Zamówienie obejmuje przebudowę przepompowni ścieków P22-1 zlokalizowanej

przy ul. Nowodworskiej w Łajskach, na terenie gminy Wieliszew.