You are here

Przepompownia w Łajskach

TEMAT: Przebudowa przepompowni ścieków P22-1 zlokalizowanej przy ul. Nowodworskiej w Łajskach, na terenie gminy Wieliszew


MIEJSCE: ul. Nowodworska w Łajskach


ROK: 2022


ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna


ZAKRES PRAC: Zamówienie obejmuje przebudowę przepompowni ścieków P22-1 zlokalizowanej


przy ul. Nowodworskiej w Łajskach, na terenie gminy Wieliszew.