You are here

Przepompownia ul. Kopalniana

TEMAT: Budowa przepompowni ścieków przy ul. Kopalnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy


MIEJSCE: ul. Kopalniana w Warszawie


ROK: 2021


ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna


ZAKRES PRAC: Zamówienie obejmuje budowę przepompowni ścieków przy ul. Kopalnianej o wydajności 72 m3/h z komorą zasuw 3,40 m x 2,40 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą, siecią kanalizacyjną z rur PP DN300 o dł. ok. 90 m, przyłączem wodociągowym PE DN50 o dł. ok. 33 m.