You are here

Osiedle Kolska od nowa

WKB jako generalny wykonawca robót drogowych, sieci uzbrojenia terenu, robót zieleniarskich i obiektów małej architektury uczesniczył budowie nowego Osiedla na Woli – Kolska od Nowa .