You are here

Kanalizacja ul. Ryżowa

TEMAT: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ryżowej odc. Al. Jerozolimskie – Prystora Dn 0,3 L 255,53 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 55,42 m na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

MIEJSCE: ul. Ryżowa w Warszawie

ROK: 2022

ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

ZAKRES PRAC: Zakres obejmuje budowę sieci kanalizacji ściekowej z rur kamionkowych o średnicy ø0,3 m i długości L=255,53 m w ciągu jezdnym ul. Ryżowej na potrzeby odprowadzania ścieków bytowych z planowanych inwestycji zlokalizowanych wzdłuż ul. Ryżowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do wysokości działki nr ew. 32/2 z obrębu 2-11-15 na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej ø 0,2 m o długości L=27,55 m oraz ø 0,16 m i długości L=27,87 m na odcinku od kanału głównego w ul. Ryżowej do granic nieruchomości przewidzianych do skanalizowania.