You are here

Kanalizacja Trombity

Inwestor : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Termin realizacji : od 12.09.2017 do 12.11.2018

Zakres kontraktu: Budowa pompowni ścieków, kanałów tłocznych i sieci kanalizacji sanitarnej DN0,16-0,3m o długości 1,5 km w zlewni pompowni P8.2 przy ul. Trombity w Warszawie

Zadanie 1:
Budowa pompowni ścieków P8.2 o wydajności 8,9 l/s, kanałów tłocznych 2 x Dz 125 mm L=183m, kanałów ściekowych DN0,2m L=884,7 i DN0,3m L=12,8m w ulicy Trombity, Dumki i Nawłockiej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości DN0,16 L=169,3m w Warszawie, w Dzielnicy Ursynów
Zadanie 2:
Budowa kanalizacji sanitarnej DN 0,2 m, L=220,8 m wraz z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej DN 0,16 m, L=38,8 m w drodze dojazdowej do ul. Trombity w rejonie posesji nr 13A w Warszawie, w Dzielnicy Ursynów.
Zadanie 3:
Budowa kanalizacji sanitarnej DN 0,2 m, L=168,2 m wraz z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej DN 0,16 m, L=7,1 m w drodze dojazdowej do ul. Trombity w rejonie posesji nr 49 w Warszawie, w Dzielnicy Ursynów.