You are here

Kanalizacja ul. Trombity

TEMAT: Budowa pompowni ścieków, kanałów tłocznych wraz z siecią kanalizacji sanitarnej DN 0,16-0,3 m o łącznej długości ca 1,5 km w zlewni pompowni P8.2 w rejonie ul. Trombity na terenie Dzielnicy Ursynów w Warszawie, z podziałem na zadania

MIEJSCE: ul. Trombity w Warszawie

ROK: 2017-2019

ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

ZAKRES PRAC:

Zadanie 1: Budowa pompowni ścieków P8.2 o wydajności 8,9 l/s, kanałów tłocznych 2 x Dz 125 mm L=183 m, kanałów ściekowych DN 0,2 m L=884,7 i DN 0,3 m L=12,8 m w ulicy Trombity, Dumki i Nawłockiej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości DN 0,16 L=169,3 m w Warszawie, w Dzielnicy Ursynów.

Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej DN 0,2 m L=220,8 m wraz z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej DN 0,16 m L=38,8 m w drodze dojazdowej do ul. Trombity w rejonie posesji nr 13A w Warszawie, w Dzielnicy Ursynów.

Zadanie 3: Budowa kanalizacji sanitarnej DN 0,2 m L=168,2 m wraz z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej DN 0,16 m L=7,1 m w drodze dojazdowej do ul. Trombity w rejonie posesji nr 49 w Warszawie, w Dzielnicy Ursynów.