You are here

Wodociąg ul. Poczty Gdańskiej

TEMAT: Budowa magistrali wodociągowej DN300 L=580,8 m w ul. Poczty Gdańskiej wraz z punktem pomiarowym na terenie Dzielnicy Włochy i Ursus m.st. Warszawy z podziałem na zadania


MIEJSCE: ul. Poczty Gdańskiej w Warszawie


ROK: 2021


ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna


ZAKRES PRAC:


Zadanie 1. Budowa magistrali wodociągowej z żeliwa DN 300 L= 580,80 m w ul. Poczty Gdańskiej na odcinku od istniejącej magistrali wodociągowej DN 300 w ul. Walerego Sławka do istniejącej magistrali wodociągowej DN 300 w ul. Tynkarskiej oraz przebudowa przyłączy wodociągowych wskazanych do przebudowy w Warszawie na terenie Dzielnicy Włochy i Ursus.


Zadanie 2. Budowa punktu pomiarowego natężenia przepływu i ciśnienia w sieci wodociągowej na projektowanej magistrali wodociągowej DN 300 w al. 4 Czerwca rejon ul. Poczty Gdańskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Włochy.