You are here

Drogi i chodniki Wiślany Mokotów

TEMAT: Kompleksowe wykonanie dróg wewnętrznych i chodników w ramach realizacji Inwestycji „Wiślany Mokotów Etap V”


MIEJSCE: zespół budynków mieszkalnych przy ul. Ananasowej w Warszawie


ROK: 2020


ZAMAWIAJĄCY: BUDIMEX S.A.


ZAKRES PRAC: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogi wewnętrznej i chodników z kostki betonowej.