You are here

ul. Lutniowa, Harfowa, Lirowa

TEMAT: Przebudowa ulic Lutniowej, Harfowej i Lirowej w Warszawie


MIEJSCE: ul. Lutniowa, ul. Harfowa, ul. Lirowa w Warszawie


ROK: 2021-2023


ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota


ZAKRES PRAC:


Zakres robót branży drogowej:  rozbiórka nawierzchni i elementów drogowych, budowa jezdni, chodników, zjazdów.


Zakres robót branży sanitarnej: budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa i rozbiórka sieci wodociągowej, sieci gazowej.


Zakres robót branży elektrycznej: budowa i rozbiórka sieci nN 0,4 kV, kablowej linii oświetlenia ulicznego, kablowych sieci elektroenergetycznych nn i SN, napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn (podpora słupowa).


Zakres robót branży telekomunikacyjnej: budowa i rozbiórka kanalizacji teletechnicznej, napowietrznych przyłączy telekomunikacyjnych (podpora słupowa).