You are here

ul. Lutniowa, Harfowa, Lirowa

TEMAT: Przebudowa ulic Lutniowej, Harfowej i Lirowej w Warszawie

MIEJSCE: ul. Lutniowa, ul. Harfowa, ul. Lirowa w Warszawie

ROK: 2021-2022

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota

ZAKRES PRAC:

Zakres robót branży drogowej:  rozbiórka nawierzchni i elementów drogowych, budowa jezdni, chodników, zjazdów.

Zakres robót branży sanitarnej: budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa i rozbiórka sieci wodociągowej, sieci gazowej.

Zakres robót branży elektrycznej: budowa i rozbiórka sieci nN 0,4 kV, kablowej linii oświetlenia ulicznego, kablowych sieci elektroenergetycznych nn i SN, napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn (podpora słupowa).

Zakres robót branży telekomunikacyjnej: budowa i rozbiórka kanalizacji teletechnicznej, napowietrznych przyłączy telekomunikacyjnych (podpora słupowa).