You are here

Most na Kanale Jeziorki

TEMAT: Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Józefosławiu na odcinku od ulicy Olchowej do ulicy Cyraneczki wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową mostu na Kanale Jeziorki, budową sieci elektrycznej oświetlenia drogowego oraz budową sieci kanalizacji deszczowej


MIEJSCE: ul. Ogrodowa w Józefosławiu


ROK: 2019


ZAMAWIAJĄCY: Gmina Piaseczno


ZAKRES PRAC: Budowa mostu, umocnienie koryta i skarp na kanale Jeziorki. Budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC w zakresie średnic dn 500 - 160, drogi, ciągu pieszo-rowerowego i wjazdów o nawierzchni z kostki betonowej oraz oświetlenia ulicznego.