You are here

Budowa kolektora deszczowego i przebudowa rowu U-1

TEMAT: Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIb i IV


MIEJSCE: od granicy Południowej Obwodnicy Warszawy (ul. Spisaka) w Opaczy-Kolonii do ul. Sosnkowskiego w Ursusie, od ul. Partyzantów do ul. Przeciętnej w Pruszkowie


ROK: 2020


ZAMAWIAJĄCY: Gmina Michałowice, Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Ursus, Gmina Miasto Pruszków


ZAKRES PRAC: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy rowu U-1 – etap IIIb (budowa kolektora od granicy Południowej Obwodnicy Warszawy (ul. Spisaka) w Opaczy-Kolonii do ul. Sosnkowskiego w Ursusie), etap IV (przebudowa rowu na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Przeciętnej w Pruszkowie), w podziale na następujące części zamówienia:


Część I zamówienia:


- etap IIIb: wykonanie m.in. 366 m rurociągu z rur GRP DN1600, 30 m rurociągu z rur GRP DN200, 27 m przepustów z rur PP SN8 DN 400, 36 m przepustów z rur PP SN8 DN500, 7 szt. studni zintegrowanych GRP DN1200, 1 szt. studni żelbetowych DN1200, 2 szt. studni żelbetowych DN1500, 2 szt. wpustów deszczowych DN500 z osadnikiem bez syfonu, instalacja 1 szt. separatora koalescencyjnego, wykonanie 1 szt. komory żelbetowej, 290 m2 umocnienia skarp i dna rowów płytami bet. chodnikowymi 50x50x7 cm, 698 m2 umocnienia skarp i dna rowów płytami bet. typu EKO 60x40x8 cm, 873 m2 darniowania skarp, 1.218 m2 plantowania, humusowania i obsiewu poboczy.


Cześć II zamówienia:


- etap IV: wykonanie m.in. 2 szt. przepustów ramowych 1,5 x 1,5 m o łącznej długości 12 m, 698 m2 umocnień z płyt betonowych typu KRATA 90x60x10 cm, 150 m2 umocnień z płyt betonowych typu JOMB 100x75x12,5 cm, 330 m2 darniowania, 19 szt. materacy siatkowych, 838 m2 plantowania, humusowania i obsiewu terenu, przebudowa 24 m sieci cieplnej DN219.1/315.