You are here

PLK Otwock - Dęblin

Inwestor : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Generalny Wykonawca : Budimex Budownictwo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz Ferrovial Agroman S.A. Budimex Budownictwo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz Ferrovial Agroman  S.A.

Termin realizacji : 30.10.2017  do 01.09.2020


  • Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock – Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850” - Zamówienie Częściowe A - wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock – Pilawa


Zakres kontraktu : Przedmiotem naszej inwestycji jest rozwiązanie kolizji istniejących sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych kolidujących z robotami, projektowanymi obiektami, drogami projektowanymi na odcinku modernizacji linii kolejowej n7 na odcinku Otwock - Pilawa w km 26.050 – 55.600.

Obejmuje również odwodnienie obiektów, dróg, peronów, przejazdów projektowanych na tym samym odcinku.