You are here

PLK Otwock - Dęblin

TEMAT: Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock – Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850 - Zamówienie Częściowe A - wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock – Pilawa

MIEJSCE: Linia kolejowa nr 7 na odcinku Otwock - Pilawa

ROK: 2017-2020

ZAMAWIAJĄCY: BUDIMEX S.A.

ZAKRES PRAC: Rozwiązanie kolizji istniejących sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych kolidujących z robotami, projektowanymi obiektami, drogami projektowanymi na odcinku modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock - Pilawa w km 26.050 – 55.600. Odwodnienie obiektów, dróg, peronów, przejazdów projektowanych na tym samym odcinku.