You are here

Kanalizacja i Tłocznia P7

TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Puławskiej, ul. Klarnecistów, ul. Kapeli, ul. Kobzy, ul. Gajdy, ul. Farbiarskiej w Warszawie, w Dzielnicy Ursynów z podziałem na zadania


MIEJSCE: ul. Puławska, ul. Klarnecistów, ul. Kapeli, ul. Kobzy, ul. Gajdy, ul. Farbiarska w Warszawie


ROK: 2017-2021


ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna


ZAKRES PRAC:


Zadanie 1: Zrealizowano
Wykonanie pompowni ścieków P7 o wydajności 39 l/s, kanałów tłocznych D 250 L 1459 m, kanalizacji sanitarnej Dn 0,2 L ca 1218 m, Dn 0,4 L 98,87 m, Dn 0,3 L 35,58 m, przewodu wodociągowego Dn 100 L 253 m w ulicach: Klarnecistów na odcinku od ul. Kobzy do ul. Drumli - studnia S 35, Kapeli, Kobzy, Gajdy, Farbiarskiej, Puławskiej i przebudowy gazociągu Dn 40 PE stal średniego ciśnienia na Dn 63 PE 100 SDR 11 o długości L 74 m w ul. Farbiarskiej na terenie Dzielnicy Ursynów m st. Warszawy
Zadanie 2: w trakcie realizacji
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm L ca 348 m w ul. Gajdy na odcinku od projektowanej studni S13.1 do projektowanej studni S13.22 wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości w Warszawie na terenie Dzielnicy Ursynów
Zadanie 3: w trakcie realizacji
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm L ca 75 m w ul. Klarnecistów na odcinku od ul. Drumli do posesji ul. Klarnecistów 1A w Warszawie na terenie Dzielnicy Ursynów