You are here

Kanalizacja ul. Mrówcza

TEMAT: Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Wawer w ulicach Mrówczej i Widocznej (Zadanie I.2.2 i I.2.3) wraz z budową odgałęzienia sieci kanalizacyjnej w ul. Antenowej (realizowanego w ramach Zadania I.2.6)


MIEJSCE: ul. Mrówcza, ul. Widoczna, ul. Antenowa w Warszawie 


ROK: 2022-2023


ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna


ZAKRES PRAC:


Zadanie I.2.2


Budowa kanalizacji sanitarnej DN 300 L = 161,5 m i DN 200 L = 585,5 m w ul. Mrówczej, na odcinku od istniejącego kanału w ul. Lucerny do wysokości posesji nr 198 (dz. nr ew. 2/1 obręb 3-11-44) z odcinkami sieci DN 150 L = 39,0 m oraz DN 160 L = 225,5 m od kanału ulicznego do granic nieruchomości oraz sięgaczami w ulice boczne w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.


Zadanie I.2.3


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 L = 141,0 m w ul. Lucerny i ul. Widocznej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer, na odcinku od istniejącego kanału w ul. Lucerny na wysokości posesji nr 123 do wysokości działki nr ew. 68 obręb 3 11 18 wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej DN 160 L = 18,0 m od kanału w ulicy do granic nieruchomości przewidzianych do skanalizowania.


Zadanie I.2.6


Budowa odgałęzienia sieci kanalizacyjnej w ul. Antenowej od kanału głównego do granicy nieruchomości położonej przy ul. Antenowej 12 w dzielnicy Wawer w Warszawie o średnicy Dz 160 mm o długości L = 8,3 m.