You are here

Zbiornik retencyjny Chyliczki

TEMAT: Budowa kanału odwadniającego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wschodniej: Część I „Budowa zbiornika retencyjnego”, Część II „Odwodnienie ul. Wschodniej z odtworzeniem nawierzchni”


MIEJSCE: ul. Wschodnia w Chyliczkach


ROK: 2019


ZAMAWIAJĄCY: Gmina Piaseczno


ZAKRES PRAC: Budowa zbiornika retencyjnego o wymiarach 66x26 mb z uszczelnieniem geomembraną 2600 m2, wykop pod zbiornik 4637 m3, wzmocnienie dna zbiornika geokratą wypełnioną żwirem, geotkaniną oraz wykonanie betonowej płyty dennej z C16/20 – 1716m2, formowanie i wzmocnienie skarp zbiornika geotkaniną i geosiatką – 1140m2, wykonanie nawierzchni z płyt Yomb 100x75x12,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej w dnie i na skarpach zbiornika – 1787 m2, budowa wlotu i wylotu ze zbiornika wraz z montażem klapy zwrotnej – 3 szt.


Budowa kanału deszczowego z rur PP Ø1141 o długości 323,73 mb oraz studni Ø2000 w ilości 10 szt.