You are here

ul. Wyszyńskiego w Ząbkach

TEMAT: Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Ząbkach

MIEJSCE: ul. Wyszyńskiego w Ząbkach

ROK: 2022-2023

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Ząbki

ZAKRES PRAC: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające  na rozbudowie drogi w ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury o długości około 380 m i szerokości całkowitej około 12 m wraz z budową kanalizacji deszczowej, wykonaniem oświetlenia oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej.