You are here

Skrzyżowanie Kolonia Lesznowola

TEMAT: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2841W (ul. Postępu) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 (ul. Słoneczna)


MIEJSCE: ul. Postępu i Słonecznej w m. Kolonia Lesznowola


ROK: 2021


ZAMAWIAJĄCY: Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie


ZAKRES PRAC:


- prace rozbiórkowe istniejącego układu drogowego,


- budowa kanalizacji deszczowej z rur PP 500, PP 400, PP 315, montaż studni betonowych DN 1200, o długości 617,0 mb oraz przykanalików z rur PP200 i betonowych wpustów deszczowych DN500,


- budowa drenażu z rur PP-B 160 wraz z montażem studni drenarskich PP-B 400 o długości 814,0 mb,


- wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z nawierzchnią bitumiczną KR3 i KR4 – 4320,00 m2,


- wykonanie nowej konstrukcji ciągów pieszo-rowerowych, chodników, ścieżek rowerowych oraz wjazdów wraz z nawierzchnią z kostki betonowej – 1965,00 m2,


- wykonanie zatok autobusowych w pełnej konstrukcji o nawierzchni betonowej - 387,00 m2,


- budowa oświetlenia ulicznego,


- przebudowa sieci nN oraz SN wraz z budową nowych tras kablowych, budową nowych złączy kablowych oraz budową słupów energetycznych,


- przebudowa infrastruktury teletechnicznej wraz z budową nowych tras kablowych oraz studni teletechnicznych,


- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg wojewódzka/powiatowa,


- wprowadzenie stałej organizacji ruchu.