You are here

Skrzyżowanie Kolonia Lesznowola

TEMAT: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2841W (ul. Postępu) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 (ul. Słoneczna)

MIEJSCE: ul. Postępu i Słonecznej w m. Kolonia Lesznowola

ROK: 2021

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie

ZAKRES PRAC: Rozbudowa i przebudowa drogi, budowa ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów bramowych, chodnika i zatok autobusowych, odwodnienia (kanalizacji deszczowej), zabezpieczenie przewodów wodociągowych, budowa instalacji sygnalizacji świetlnej, przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci energetycznej nN i SN, przebudowa sieci teletechnicznej i sieci gazowej.