You are here

Budownictwo Hydrotechniczne

Firma WOD-KAN-BRUK w ramach Budownictwa Hydrotechnicznego oferuje usługi w zakresie budowy:


  • Zbiorników wodnych

  • Jazów i zapór wodnych

  • Wałów przeciwpowodziowych

  • Kanałów melioracyjnych

  • Innych robót ziemnych