You are here

Ludwinowska

Budowa kanału odwodnienia ulicy Ludwinowskiej na odcinku Puławska do ul. Jeziorki z rur GRP 1200 -300 w gruntach nawodnionych trudno odwadnialnych, wraz z wpustami ulicznymi. Odtworzenie nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i wjazdami do posesji.