You are here

Kanalizacja ul. Ekspresowa

TEMAT: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odcinkami sieci do granic nieruchomości w ul. Ekspresowej, ul. Liczydło i ul. Nastawniczej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy


MIEJSCE: ul. Ekspresowa w Warszawie


ROK: 2021


ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna


ZAKRES PRAC: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ekspresowej i ul. Liczydło z rur przeciskowych kamionkowych DN600 o dł. ok. 249 m, DN400 dł. ok. 12 m, z odcinkami sieci z rur PP DN160 o dł. ok. 120 m oraz w ul. Nastawniczej z rur PP DN300 o dł. ok. 70 m z odcinkami sieci.