You are here

Jachranka Budowa Drogi i Kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej


TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w msc. Jachranka w ramach realizacji zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra – Dosin – Skubianka – Jachranka - Izbica, Dębe” oraz „Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance”
MIEJSCE: ul. Jasna w Jachrance
ROK: 2023-2024
ZAMAWIAJĄCY: Miasto i Gmina Serock
ZAKRES PRAC: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Jasnej w Jachrance zgodnie z dokumentacją projektową.