You are here

Wojewódzka komenda Straaży Pożarnej

Jako Generalny wykonawca II Etapu robot wykonaliśmy przyłącza mediów odwodnienie place, parkingi i drogi dojazdowe, oświetlenie, ogrodzenia i zieleń.