You are here

Zbiornik retencyjny Chyliczki


Przedmiotem zamówienia była budowa kanalizacji deszczowej mającej odprowadzić wody deszczowe i roztopowe ze zlewni ul. Moniuszki i ul. Wschodniej wraz z budową zbiornika retencyjnego, oraz odtworzenie nawierzchni we wsi Chyliczki, w gminie Piaseczno.