You are here

Przebudowa ul. Powstańców w Ząbkach


Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi w ul. Powstańców w Ząbkach na odcinku od ul. Dzikiej do drogi wojewódzkiej nr 631, o nawierzchni z masy asfaltowej długości ok. 1 090 mb, chodnikami dwustronnymi, zjazdami, miejscami postojowymi i ścieżką rowerową oraz budowy zbiornika na wody opadowe i roztopowe.