You are here

ul. Powstańców w Ząbkach

TEMAT: Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Ząbkach na odc. od ul. Dzikiej do Drogi Wojewódzkiej DW 631 etap I wraz z budową zbiornika na wody opadowe i roztopowe


MIEJSCE: ul. Powstańców w Ząbkach


ROK: 2018


ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miasta Ząbki


ZAKRES PRAC: Budowa drogi oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni z masy bitumicznej, chodników, parkingów i wjazdów o nawierzchni z kostki betonowej. Budowa kanalizacji deszczowej z rur PP w zakresie średnic 200 mm – 600 mm. Budowa oświetlenia ulicznego i ustawienie słupów w ilości 58 szt. Przebudowa wodociągu, gazociągu, infrastruktury teletechnicznej, kabli energetycznych.