You are here

Parkuj i Jedź w Piasecznie

TEMAT: Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ulicy Towarowej w Piasecznie - Poprawa stanu jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego

MIEJSCE: ul. Towarowa w Piasecznie

ROK: 2020 - 2021

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Piaseczno

ZAKRES PRAC: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu i budowa miejsc parkingowych w ilości 211 szt. o wymiarach 2,5 x 5,0 m, 3 szt. o wymiarach 3,0 x 5,0 m umożliwiające ładowanie pojazdów elektrycznych oraz 10 szt. o wymiarach 3,6 x 5,0 m do parkowania samochodów przez osoby niepełnosprawne oraz drogi gminnej ul. Towarowej w Piasecznie o długości ok. 520 m na odcinku od ul. Dworcowej do ulicy Nadarzyńskiej zlokalizowanej w rejonie dworca PKP Piaseczno, na potrzeby utworzenia parkingu Parkuj i Jedź wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej zgodnie z koncepcją.