You are here

Kanalizacja ul. Rosochata

TEMAT: Budowa kanału ściekowego DN 0,40 m L = 64 m DN 0,2 m L = 332 m w ul. Rosochatej wraz z odcinkami sieci w Warszawie Dzielnica Wilanów

MIEJSCE: ul. Rosochata w Warszawie

ROK: 2021/2022

ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

ZAKRES PRAC: Przedmiotem Umowy była budowa kanału ściekowego z rur PP o średnicach i długościach DN 0,40 m L = 64,5 m, DN 0,2 m L = 350 m w ul. Rosochatej wraz z odcinkami sieci PVC DN 0,16 m L = 77 m, PP DN 0,2 m L = 9 m na odcinku od przepompowni ścieków przy ul. Zakamarek do wysokości Rowu Powsinkowego w Warszawie Dzielnica Wilanów.