You are here

Budowa ul. Ogrodowej i mostu na Kanale Jeziorki


Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Józefosławiu na odcinku od ul. Olchowej do ul. Cyraneczki wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową mostu na Kanale Jeziorki, budową sieci elektrycznej oświetlenia drogowego oraz budową sieci kanalizacji deszczowej.