You are here

Budowa Kanalizacji Mokotów


Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z posesji zlokalizowanych przy ulicach Batalionu AK "Bałtyk" i Dywizjonu AK "Jeleń" w Dzielnicy Mokotów w Warszawie wraz z przyłączami. Sieć wykonana jest z rur kamionkowych DN 200-500, odcinki boczne do posesji z rur PVC 160-200.
W ramach innego zlecenia mamy do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody użytkowej, dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych "Wiślany Mokotów" etap V.
Kanalizacja deszczowa odprowadzana jest do sytemu rozsączającego na wewnętrznych patiach. Kanalizacja sanitarna odprowadzana jest do istniejącej i wykonywanej kanalizacji miejskiej.